top of page

Healing technieken

Chapoma

Healing techniek 'Chapoma' is een manuele behandeltechniek die ontwikkeld is door parapsycholoog Richard Krebber M.A. (International University Lugano, Zwitserland) en die tot doel heeft om de energetische balans op fysiek, mentaal en spiritueel niveau te herstellen. 'Chapoma' is een integratieve techniek waarin (cha)kra-diagnostiek, (po)lariteiten en (ma)gnetiseren met elkaar gecombineerd worden.

Elk mens beschikt over een fysiek lichaam, een chakrasysteem en een menselijk energieveld (M.E.V., ook wel 'aura' genoemd). Deze drie elementen zijn met elkaar in balans en zij werken constant in- en door elkaar heen. Dit houdt in dat fysieke ('lichamelijke') processen synchroon plaatsvinden in het aura en dat processen die zich op energetisch niveau in de aura afspelen ook tot uitdrukking (kunnen) komen in het lichaam.

Het chakrasysteem is in feite een buitenzintuiglijk informatiesysteem dat functioneert op het grensgebied van lichaam en aura. Met dit systeem wisselt elk mens bewust dan wel onbewust informatie en energie uit met zijn/haar (directe) omgeving. Doordat de mens constant energie en informatie uitwisselt met zijn omgeving kan er zowel op fysiek als op fijnstoffelijk niveau een energetische 'vervuiling' ontstaan. Deze vervuiling kan leiden tot een disbalans in het hele systeem, waardoor energieblokkades kunnen ontstaan en men zich 'niet lekker in zijn vel' voelt of zelfs ziek kan worden (op zowel fysiek, mentaal als spiritueel niveau).

De 'polariteitstechniek' (ontwikkeld door dr. Randolph Stone) gaat uit van de gedachte dat ons lichaam, net zoals de aarde, over polen beschikt die geladen zijn. De bovenkant van ons lichaam is 'positief' geladen en onze voeten hebben een 'negatieve' lading. Door de polariteitsenergie langs de meridianen te leiden breng ik de polen met elkaar in verbinding en kan de Qi (Chi, Prana) vrij stromen. Dit doe ik door mijn handen op verschillende reflexpunten van het lichaam te leggen. Hierdoor kan de energie tussen de geblokkeerde gebieden weer in balans komen.

Magnetiseren is een vorm van energetische therapie waarbij door middel van handoplegging energie van de ene persoon aan een ander wordt doorgegeven. De term 'magnetiseren' is gebaseerd op het werk van de Duitse arts en astroloog Franz Anton Mesmer (1734 - 1815). Mesmer zag gezondheid als de vrije stroom van het levensproces door duizenden kanalen in het lichaam. Ziekte werd veroorzaakt door hindernissen (blokkades) in die stroom. Het door middel van handoplegging opheffen van die blokkades en het herstellen van de vrije stroom zou leiden tot herstel van de gezondheid. Datgene wat Mesmer 'vrije stroom van het levensproces' noemt zou in verband gebracht kunnen worden met de duizenden nadi's uit de Indiaas-Vedische geneeskunde waardoor het 'prana' stroomt, of de meridianen in de Chinese geneeskunde waardoor de 'chi' stroomt.

bottom of page