top of page

Disclaimer

- De healing en aanvullende behandelingen/technieken vormen een holistische therapie en is daarom een toevoeging aan, maar géén vervanging van welke geneeskundige behandeling dan ook door een (huis)arts. Ik adviseer dan ook altijd bij klachten eerst uw (huis)arts te consulteren, alvorens zich tot mijn praktijk te richten. Ik schrijf geen medicijnen voor en stel geen medische diagnoses. Wederom dient u zich hiervoor aan uw (huis)arts te wenden.

- Ondanks continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op deze site is het desondanks mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. 

- Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen. Tevens kan geen garantie worden gegeven dat de aangeboden producten en diensten immer beschikbaar zijn en tegen dezelfde voorwaarde worden aangeboden.

bottom of page